เครื่องมือทดสอบความต้านทานการรับกำลังของดินอ่อนแบบ (SDS)

เครื่องมือทดสอบความต้านทานการรับกำลังของดินอ่อนแบบ (SDS)

ใช้วัดค่าการรับกำลังของชั้นดินโดยอาศัยการวัดจากแรงบิดที่เกิดขึ้นในแต่ละชั้นดิน แล้วนำค่าแรงบิดที่ได้มาคำนวณกำลังรับของชั้นดิน เพื่อกำหนดคุณสมบัติรายละเอียดของพื้นผิวรวมถึงการจำแนกชั้นดินที่อาจหายไปจากการทดสอบด้วยเทคนิคการตรวจสอบอื่น ๆ

อ่านต่อ
บริษัททำการทดสอบก่อนส่งมอบเครื่องให้แก่ กรมทางหลวง

บริษัททำการทดสอบก่อนส่งมอบเครื่องให้แก่ กรมทางหลวง

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ทางบริษัท เอเซีย เทสติ้ง อีควิปเม้นท์ จำกัด ได้นำเครื่องวัดความเรียบของผิวทางชนิดรถเข็น Walking Profiler ยี่ห้อ SSI รุ่น CS880 ไปทำการทดสอบก่อนส่งมอบเครื่องให้แก่ กรมทางหลวง

อ่านต่อ
Ground Penetrating Radar(เครื่องมือหยั่งความลึกด้วยสัญญาณเรดาร์)

สงสัยหรือเปล่า...มีอะไรอยู่ใต้ดิน???

Ground Penetrating Radar(เครื่องมือหยั่งความลึกด้วยสัญญาณเรดาร์) การสำรวจด้วยเทคนิคทางธรณีวิทยาฟิสิกส์ส่วนใหญ่มักใช้หาวัตถุหรือโครงสร้างที่อยู่ใต้ดินในระดับลึกมากๆแต่ในการสำรวจพื้นดินระดับตื้นก็มีการทำกันอย่างอย่างแพร่หลายด้วยวิธี Ground Penetrating Radar

อ่านต่อ
Ground Penetrating Radar(เครื่องมือหยั่งความลึกด้วยสัญญาณเรดาร์)

สงสัยหรือเปล่า...มีอะไรอยู่ใต้ดิน???

Ground Penetrating Radar(เครื่องมือหยั่งความลึกด้วยสัญญาณเรดาร์) การสำรวจด้วยเทคนิคทางธรณีวิทยาฟิสิกส์ส่วนใหญ่มักใช้หาวัตถุหรือโครงสร้างที่อยู่ใต้ดินในระดับลึกมากๆแต่ในการสำรวจพื้นดินระดับตื้นก็มีการทำกันอย่างอย่างแพร่หลายด้วยวิธี Ground Penetrating Radar

อ่านต่อ