Field Test(QC)

รายละเอียด

เครื่องมือทดสอบใช้ในการควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้างถนน เพื่อให้คุณภาพของถนนมีความแข็งแรง ใกล้เคียงกับที่ได้ออกแบบความสามารถในการรับกำลังไว้

Product
Light weight deflectometer เครื่องประเมินสภาพโครงงสร้างทางแบบพกพา

Light weight deflectometer เครื่องประเมินสภาพโครงงสร้างทางแบบพกพา

light weight deflectometer (LWD) มีน้ำหนักเบา เป็นเครื่องมือพกพาที่ใช้ในการตรวจสอบความแข็งของวัสดุที่ไม่ได้ผูกไว้ (subgrade / subsoils และชั้นฐานชั้นเม็ดและวัสดุ backfilling) หรือวัสดุที่ถูกผูกไว้บางส

อ่านต่อ
NUCLEAR DENSITY GAUGES เครื่องมือทดสอบหาความชื้นและความแน่นด้วยวิธีนิวเคลียร์

NUCLEAR DENSITY GAUGES เครื่องมือทดสอบหาความชื้นและความแน่นด้วยวิธีนิวเคลียร์

เครื่องทดสอบความหนาแน่นในสนาม แบบ Nuclear Moisture Density Gaugeเป็นเครื่องมือวัดความหนาแน่นของถนน สำหรับชั้นดินคันทาง ชั้นรองพื้นทาง ชั้นพื้นทางและชั้นผิวทาง โดยเป็นการทดสอบแบบไม่ทำลาย วิธีการทดสอบห

อ่านต่อ
เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์ชนิดวัดความต้านทานไฟฟ้า ในรูปแบบ 3 มิติ  Resistivity

เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์ชนิดวัดความต้านทานไฟฟ้า ในรูปแบบ 3 มิติ Resistivity

ABEM Terrameter LS 2 เครื่องวัดความต้านทานที่มีช่องการวัดในตัวเครื่องส่งสัญญาณกระแสไฟฟ้ากำลังสูงตัวเลือกอิเล็กโทรดคอมพิวเตอร์และส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ เทคนิคการสำรวจมีตั้งแต่ 1D ถึงการวัด 4D ปลอ

อ่านต่อ
เครื่องตรวจสอบคุณภาพของผิวทางที่ปูด้วยแอสฟัลท์ Non Nuclear Asphalt QC Gauge

เครื่องตรวจสอบคุณภาพของผิวทางที่ปูด้วยแอสฟัลท์ Non Nuclear Asphalt QC Gauge

Non Nuclear Asphalt QC Gauge เครื่องตรวจสอบคุณภาพของผิวทางที่ปูด้วยแอสฟัลท์สามารถทดสอบในขณะทำการบดอัดวัสดุในสนามที่ยังร้อนอยู่และใช้ตรวจสอบคุณภาพผิวถนนที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยปล่อยคลื่นแม่เหล็

อ่านต่อ
เครื่องทดสอบแรงเสียดทานเอนกประสงค์ ASFT T2GO  Friction Tester

เครื่องทดสอบแรงเสียดทานเอนกประสงค์ ASFT T2GO Friction Tester

Sarsys-ASFT ได้พัฒนาเครื่องทดสอบแรงเสียดทานเอนกประสงค์ T2GO ซึ่งสามารถวัดแรงเสียดทานบนพื้นผิวใด ๆ ทั้งแห้งและปนเปื้อน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดในพื้นที่ที่อาจเข้าถึงได้ยากด้วยเครื่องเทรลเลอร์ขนาดใหญ่

อ่านต่อ
เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์ชนิดวัดคลื่นไหวสะเทือน (Seismic surveying equipment)

เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์ชนิดวัดคลื่นไหวสะเทือน (Seismic surveying equipment)

เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์ชนิดวัดคลื่นไหวสะเทือน หนึ่งในวิธีการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ ศึกษาเกี่ยวกับความเร็วคลื่นไหวสะเทือนที่เดินทางผ่านวัสดุใต้ผิวดิน เพื่อสำรวจหรือตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพ และลักษณะโค

อ่านต่อ
1   2   3       Next