Asphalt Laboratory

รายละเอียด

เครื่องทดสอบสำหรับออกแบบ และวิเคราะห์ส่วนผสมแอสฟัลท์ โดยจำลองพฤติกรรมต่าง ๆ ให้ใกล้เคียงที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้การออกแบบส่วนผสมแอสฟัลท์คอนกรีตได้มีสมรรถภาพของถนนที่ดีขึ้น

Product
เครื่องจำลองพฤติกรรมการเกิดร่องล้อของผิวทางแอสฟัลท์ Multi wheels hamburg wheel tracker

เครื่องจำลองพฤติกรรมการเกิดร่องล้อของผิวทางแอสฟัลท์ Multi wheels hamburg wheel tracker

เครื่องติดตามล้อที่อเนกประสงค์ที่สุดในตลาดที่สามารถทำการทดสอบ EN และ AASHTO ของสหรัฐอเมริกาได้ เครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้นักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานทำการทดสอบภายใต้สภาวะแห้ง (ในอากาศ) และ/หรือ

อ่านต่อ
เครื่องทดสอบคุณสมบัติของส่วนผสมแอสฟัลท์คอนกรีตแบบไดนามิค Hydraulic Dynamic Testing System

เครื่องทดสอบคุณสมบัติของส่วนผสมแอสฟัลท์คอนกรีตแบบไดนามิค Hydraulic Dynamic Testing System

ครื่องทดสอบแบบไดนามิก DTS-30 เป็นเครื่องทดสอบเซอร์โวไฮดรอลิกที่ใช้การควบคุมแบบดิจิทัลของเซอร์โววาล์วประสิทธิภาพสูง เพื่อให้รูปทรงคลื่นโหลดที่แม่นยำสูงถึง 100 Hz DTS-30 สามารถทำงานได้ในแรงดึง แรงอัดแบบ

อ่านต่อ
เครื่องบดอัดแอสฟัลท์คอนกรีตแบบไจราทอรี่ Gyratory Compactor

เครื่องบดอัดแอสฟัลท์คอนกรีตแบบไจราทอรี่ Gyratory Compactor

เครื่องบดอัดแอสฟัลท์คอนกรีตแบบไจราทอรี่โดยทำการทดสอบก้อนตัวอย่างแอสฟัลท์คอนกรีตแบบผลกระทบที่เกิดจากการจราจรกระทำต่อผิวทางประเภทแอสฟัลท์คอนกรีตซึ่งเกิดซึ่งเกิดขึ้นจริงบนถนน

อ่านต่อ
เครื่องทดสอบเพื่อแยกหาอัตราส่วนผสมของแอสฟัลต์คอนกรีต ICO NCAT Oven

เครื่องทดสอบเพื่อแยกหาอัตราส่วนผสมของแอสฟัลต์คอนกรีต ICO NCAT Oven

เป็นเครื่องมือทดสอบหาปริมาณแอสฟัลต์ (Asphalt Content) ในส่วนผสมของวัสดุงานผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต โดยการเผาวัสดุตัวอย่างทดสอบด้วยความร้อนจากระบบคลื่นอินฟราเรดแบบไม่ทำลายคุณสมบัติของวัสดุมวลรวม (Aggrega

อ่านต่อ
เครื่องมือทดสอบมาร์แชลล์ (Marshall digital machine)

เครื่องมือทดสอบมาร์แชลล์ (Marshall digital machine)

เครื่องมือทดสอบมาร์แชลล์ Marshall-testing-machine ใช้ทดสอบการอัด (Compression test) โดยการถ่ายแรงลงไปสู่ตัวอย่าง สามารถเก็บข้อมูลหลายช่องทาง มีหน้าจอสัมผัสความละเอียดสูงกันน้ำขนาด 7 " ให้การควบคุมทั้ง

อ่านต่อ
เครื่องบีบอัดซีเมนต์ 500 กิโลนิวตัน, Servo-plus Progress

เครื่องบีบอัดซีเมนต์ 500 กิโลนิวตัน, Servo-plus Progress

เครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีตแบบกึ่งอัตโนมัติ ได้รับการออกแบบมาสำหรับการทดสอบที่เชื่อถือได้และสม่ำเสมอของตัวอย่างที่หลากหลาย เครื่องทดสอบการบีบอัดเหล่านี้ผลิตขึ้นจากการใช้งานอย่างต่อเนื่องและการศึกษาวิจัย

อ่านต่อ