Asphalt Laboratory

รายละเอียด

เครื่องทดสอบสำหรับออกแบบ และวิเคราะห์ส่วนผสมแอสฟัลท์ โดยจำลองพฤติกรรมต่าง ๆ ให้ใกล้เคียงที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้การออกแบบส่วนผสมแอสฟัลท์คอนกรีตได้มีสมรรถภาพของถนนที่ดีขึ้น

Product
เครื่องจำลองพฤติกรรมการเกิดร่องล้อของผิวทางแอสฟัลท์ (Wheel Tracking Tester)

เครื่องจำลองพฤติกรรมการเกิดร่องล้อของผิวทางแอสฟัลท์ (Wheel Tracking Tester)

เครื่องจำลองพฤติกรรมการเกิดร่องล้อของผิวทางแอสฟัลท์ (Wheel Tracking Tester) เพื่อศึกษาความต้านทานการเกิดร่องล้อภายในห้องทดลองของวัสดุที่ใช้เป็นส่วนผสมในการสร้างทางทั้งในชั้นผิวทาง และชั้นพื้นทางตามมาต

อ่านต่อ
เครื่องทดสอบคุณสมบัติของส่วนผสมแอสฟัลท์คอนกรีตแบบไดนามิค Dynamic UTM

เครื่องทดสอบคุณสมบัติของส่วนผสมแอสฟัลท์คอนกรีตแบบไดนามิค Dynamic UTM

เครื่องทดสอบคุณสมบัติของส่วนผสมแอสฟัลท์คอนกรีตแบบไดนามิค เพื่อใช้ในการออกแบบสวนผสมเชิงปริมาตร และวิเคราะห์ส่วนผสมแอสฟัลท์คอนกรีต เครื่องทดสอบสามารถทดสอบได้ตามมาตรฐาน ASTM D4123, ASTM D3497 หรือ AASHTO

อ่านต่อ
เครื่องบดอัดแอสฟัลท์คอนกรีตแบบไจราทอรี่ Gyratory Compactor

เครื่องบดอัดแอสฟัลท์คอนกรีตแบบไจราทอรี่ Gyratory Compactor

เครื่องบดอัดแอสฟัลท์คอนกรีตแบบไจราทอรี่โดยทำการทดสอบก้อนตัวอย่างแอสฟัลท์คอนกรีตแบบผลกระทบที่เกิดจากการจราจรกระทำต่อผิวทางประเภทแอสฟัลท์คอนกรีตซึ่งเกิดซึ่งเกิดขึ้นจริงบนถนน

อ่านต่อ
เครื่องทดสอบเพื่อแยกหาอัตราส่วนผสมของแอสฟัลต์คอนกรีต

เครื่องทดสอบเพื่อแยกหาอัตราส่วนผสมของแอสฟัลต์คอนกรีต

เป็นเครื่องมือทดสอบหาปริมาณแอสฟัลต์ (Asphalt Content) ในส่วนผสมของวัสดุงานผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต โดยการเผาวัสดุตัวอย่างทดสอบด้วยความร้อนจากระบบคลื่นอินฟราเรดแบบไม่ทำลายคุณสมบัติของวัสดุมวลรวม (Aggrega

อ่านต่อ
เครื่องมือทดสอบมาร์แชลล์ (Marshall testing machine)

เครื่องมือทดสอบมาร์แชลล์ (Marshall testing machine)

เครื่องมือทดสอบมาร์แชลล์ Marshall-testing-machine ใช้ทดสอบการอัด (Compression test) โดยการถ่ายแรงลงไปสู่ตัวอย่าง สามารถเก็บข้อมูลหลายช่องทาง มีหน้าจอสัมผัสความละเอียดสูงกันน้ำขนาด 7 " ให้การควบคุมทั้ง

อ่านต่อ
เครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีตแบบกึ่งอัตโนมัติ (Concrete Compression Machines)

เครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีตแบบกึ่งอัตโนมัติ (Concrete Compression Machines)

เครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีตแบบกึ่งอัตโนมัติ ได้รับการออกแบบมาสำหรับการทดสอบที่เชื่อถือได้และสม่ำเสมอของตัวอย่างที่หลากหลาย เครื่องทดสอบการบีบอัดเหล่านี้ผลิตขึ้นจากการใช้งานอย่างต่อเนื่องและการศึกษาวิจัย

อ่านต่อ