สอบเทียบ(Calibration)
เครื่องมือทดสอบหาความชื้นและความแน่นด้วยวิธีนิวเคลียร์

บริษัท เอเซีย เทสติ้ง อีควิปเม้นท์ จำกัดเป็นผู้จัดจำหน่าย,ให้บริการสอบเทียบ,ซ่อมแซมซ่อมบำรุง เครื่องมือทดสอบหาความชื้นและความแน่นด้วยวิธีนิวเคลียร์ แบรนด์ Troxler เจ้าเดียวในประเทศไทย และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในปัจจุบันเรามีลูกค้าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยทีมงานของเราผ่านการฝึกการใช้งานจากทีมงาน Troxler ที่ส่งตรงจากประเทศอเมริกา

เครื่องสอบเทียบที่มาจากผู้ผลิตโดยตรงที่สามารถจำลองค่าในการสอบเทียบได้หลายระดับ เพื่อค่าของรังสีที่เปลี่ยนไป และเพื่อใช้กำหนดค่ามาตรฐานของเครื่อง

ซึ่งวิธีตรวจวัดโดยวิธีนิวเคลียร์นั้นใช้ตามมาตรฐาน ASTM D6938, D2950 และ C1040 และ มาตรฐานเดียวกับ มทช.(ท) 501.14 – 2558 วิธีการทดสอบหาค่าความหนาแน่นและค่าความชื้นของดินและวัสดุมวลรวมในสนามโดยใช้ เครื่องวัดเชิงนิวเคลียร์

สอบเทียบ(Calibration)เครื่องมือทดสอบหาความชื้นและความแน่นด้วยวิธีนิวเคลียร์
การสอบเทียบและบำรุงเครื่องมือทดสอบหาความชื้นและความแน่นด้วยวิธีนิวเคลียร์

ทำไมต้องสอบเทียบและบำรุง ?

การสอบเทียบและบำรุงเครื่องมือทดสอบหาความชื้นและความแน่นด้วยวิธีนิวเคลียร์ นั้นมีความสำคัญอย่างมาก เพื่อให้เครื่องมีความพร้อมและสมบูรณ์ระหว่างใช้งานอยู่เสมอ

  • รักษามาตรฐานของเครื่อง
  • ตรวจสอบระดับรังสีเพื่อให้ผลทดสอบมีค่าที่แน่นอน
  • ป้องกันปัญหาที่อาจส่งผลกระทบ เช่น กรดในแบตเตอรี่ตกใส่บอร์ดจนเสียหาย
  • บำรุงประจำปี
  • อื่นๆ

โดยในปัจจุบันมีหน่วยงานมากมายในประเทศไทย ที่เลือกใช้เราในการทำการสอบเทียบและบำรุง เช่น กรุงเทพมหานคร,การรถไฟแห่งประเทศไทย,การประปานครหลวง,กรมทางหลวงชนบท และอื่นๆ รวมถึงประเทศในต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย

ห้องควบคุมรังสีที่ได้รับมาตรมาตรฐาน

ห้องควบคุมและจัดเก็บรังสีสำหรับการสอบเทียบและบำรุงเครื่องมือทดสอบหาความชื้นและความแน่นด้วยวิธีนิวเคลียร์ นั้นมีความสำคัญอย่างมาก ต้องได้รับมาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในปัจจุบันบริษัทมีห้องควบคุมและจัดเก็บรังสีอยู่ คลอง 4 ถนนพหลโยธิน-ลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 โดยมีการออกแบบเพื่อรองรับรังสีที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน โดยประกอบไปด้วยผนังคอนกรีต ผนังตะกั่ว และผนังไม้

โดยภายในห้องจะมีเครื่องสำหรับทำคาลิเบทเครื่องมือทดสอบหาความชื้นและความแน่นด้วยวิธีนิวเคลียร์ และคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลของค่าที่ได้จากการสอบเทียบ

ห้องควบคุมรังสีที่ได้รับมาตรมาตรฐาน
ผนังห้องควบคุมรังสีทั้ง3ชั้น