Traffic Equipement

รายละเอียด

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบจราจร เช่น ระบบเครื่องชั่งที่สามารถชั่งน้ำหนักได้ในขณะรถวิ่ง (Weight in Motion System ; WIM) ,เครื่องมือวัดการสะท้อนแสงของเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง,เครื่องมือวัดการสะท้อนแสงของเส้นสีจราจร,เครื่องมือวัดการสะท้อนแสงของป้ายจราจร,เครื่องนับจำนวนรถ อุปกรณ์มาตรฐานการตรวจสอบเดียวกับกรมทางหลวง,กรมทางหลวงชนบท และอื่นๆ

Product
เครื่องมือนับจํานวนและแยกประเภทยวดยานพาหนะ Road Tube Counter (นับปริมาณจราจร)

เครื่องมือนับจํานวนและแยกประเภทยวดยานพาหนะ Road Tube Counter (นับปริมาณจราจร)

เครื่องมือนับจํานวนและแยกประเภทยวดยานพาหนะ Road Tube Counter ที่สามารถนับปริมาณจราจรโดยใช้ท่อลม สามารถแยก

อ่านต่อ
เครื่องมือวัดความหนาเส้นจราจร Marking Thickness Gauge

เครื่องมือวัดความหนาเส้นจราจร Marking Thickness Gauge

เครื่องวัดความหนามาร์กกิ้งวัดความหนาของสีและเทอร์โมพลาสติกของเครื่องหมายทางจราจร เครื่องมือนี้เป็นตัวชี้วัดที่เรียบง่าย แต่มีประสิทธิภาพสำหรับการตรวจสอบความหนาที่ถูกต้องของแถบทางเท้า 

อ่านต่อ
เครื่องวัดค่าการสะท้อนแสงป้ายจราจร Traffic Sign Retroreflectometer

เครื่องวัดค่าการสะท้อนแสงป้ายจราจร Traffic Sign Retroreflectometer

เครื่องวัดค่าการสะท้อนแสง ป้ายจราจร Retroreflectometer Traffic Sign วัดการสะท้อนกลับในเวลากลางคืนของป้ายสัญญาณไฟจราจรที่มองเห็นได้

อ่านต่อ
ระบบเครื่องชั่งที่สามารถชั่งน้ำหนักได้ในขณะรถวิ่ง (Weight in Motion System ; WIM)

ระบบเครื่องชั่งที่สามารถชั่งน้ำหนักได้ในขณะรถวิ่ง (Weight in Motion System ; WIM)

ระบบเครื่องชั่งที่สามารถชั่งน้ำหนักได้ในขณะรถวิ่ง (Weight in Motion System ; WIM) เพื่อตรวจสอบ และควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกที่จะเข้ามาใช้ถนน หรือสะพาน และคัดกรองรถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกินที่กฎหมายกำหนดออกจา

อ่านต่อ