เครื่องมือทดสอบความต้านทานการรับกำลังของดินอ่อนแบบ (SDS)

เครื่องมือทดสอบความต้านทานการรับกำลังของดินอ่อนแบบ (SDS)

รายละเอียด

สาระวันนี้แอดมินจะมานำเสนอ "เครื่องมือทดสอบความต้านทานการรับกำลังของดินอ่อน แบบ Screw Driving Sounding Test" การทดสอบความต้านทานการรับกำลังของดินอ่อน

แบบ (SDS) ใช้วัดค่าการรับกำลังของชั้นดินโดยอาศัยการวัดจากแรงบิดที่เกิดขึ้นในแต่ละชั้นดิน แล้วนำค่าแรงบิดที่ได้มาคำนวณกำลังรับของชั้นดิน เพื่อกำหนดคุณสมบัติรายละเอียดของพื้นผิวรวมถึงการจำแนกชั้นดินที่อาจหายไปจากการทดสอบด้วยเทคนิคการตรวจสอบอื่น ๆ โดยผลลัพธ์ที่ได้ใกล้เคียงกับวิธีอื่น[1][2] และช่วยในการกำหนดประสิทธิภาพของความต้านทานการรับกำลังของดิน นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการกำหนดคุณสมบัติของดินสำหรับการทำฐานรากของงานอาคารและความมั่นคงของพื้นลาดชันได้

การทดสอบถูกกำหนดระยะทุก ๆ ช่วง 25 ซม. ในการเก็บค่าการทดสอบโดยจะเพิ่มน้ำหนักที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วง การเพิ่มน้ำหนักจะมีทั้งหมด 7 ระดับ (0.25, 0.38, 0.50, 0.63, 0.75, 0.88 และ1kN) ในทุกการเพิ่มน้ำหนักจะทำการบิดหมุน 1 ครั้งและจะสิ้นสุดจนกว่าก้านจะทำความลึกได้ระยะทุก ๆ ช่วง 25 ซม.ของแต่ละช่วง หลังจากนั้นจึงยกแท่งขึ้นไป 1 ซม. แล้วบิดหมุนอีกครั้ง แล้วทำการทดสอบจนถึงความลึกที่ต้องการหรือจนกว่าจะไม่สามารถดันลงได้ ความเร็วของการหมุนจะถูกตั้งค่าไว้ที่ 25 รอบต่อนาที[2]. ก้านทดสอบมีความยาว 75 ซม.สามารถต่อเพื่อเพิ่มระยะการทดสอบได้ ในทุกการทดสอบจะวัดพารามิเตอร์ต่อไปนี้ทุกครั้งที่สมบูรณ์ได้แก่

  • • แรงบิดที่เกิดขึ้น (T)
  • • ระยะความลึก (L)
  • • ความเร็วในการดัน (V)
  • • จำนวนรอบการหมุน ( N )

การคำนวณความต้านทานของดินสามารถประมาณค่าได้โดยการวัดจำนวนครึ่งรอบหรือโหลดที่ต้องการ เพื่อนำมาหยั่งความลึกที่ต้องการ และยังสามารถนำมาใช้ในการประเมินหาค่าต่างๆ ได้ดังนี้

  • • การประเมินศักยภาพที่มวลดินจะคงสภาพอยู่ในสถานะของเหลวได้
  • • การประมาณค่าความสามารถสูงสุดของมวลดินในการรับแรงเฉือนและประมาณค่าปรับ
  • • การประมาณค่า การเจาะหยั่งด้วยหัวกรวย (CPT) ที่เทียบเท่า
  • • การประมาณค่า การตอกทดลองมาตรฐาน (SPT) ที่เทียบเท่า

บทความอ้างอิง [1] ในประเทศไทยมีการทดลองในดินเหนียวอ่อน (Soft Bangkok Clay) ซึ่งให้ผลลัพธ์การทดสอบที่ใกล้เคียงกับการทดสอบโดยวิธี Standard Penetration Test (SPT) แต่ค่าจะแตกต่างไปในชั้นดินเหนียวแข็ง (Stiff Clay)

บทความอ้างอิง [2] ระบุว่าวิธี SDS สามารถหาโปรไฟล์ของดินได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับวิธี SPT และคาดการณ์ว่าการทดสอบ SDS มีศักยภาพเพียงพอที่จะแทนที่วิธีการตรวจสอบดินทั่วไปโดยเฉพาะในพื้นที่ดินอ่อน

อย่างไรก็ตามวิธีการทดสอบความต้านทานการรับกำลัง แบบ SDS เป็นการใช้งานแบบเฉพาะ เนื่องจากการใช้งานมีข้อจำกัด สามารถใช้ได้เฉพาะในดินเหนียวอ่อนและทราย ไม่สามารถใช้ได้ในดินเหนียวแข็ง (Stiff Clay) จึงทำให้วิธีการทดสอบนี้ ไม่สามารถแทนที่การเจาะสำรวจและการสุ่มตัวอย่างดินด้วยวิธี Standard Penetration Test (SPT) สำหรับในการออกแบบฐานรากเสาเข็มลึกในชั้นดินเหนียวแข็ง (Stiff Clay)

อ้างอิง [1]. Assessment of Soil Using Screw Driving Sounding (SDS) Method in Soft Bangkok Clay Suttisak Soralump , Kobid Panthi , Salinya Setpeng and Rathatham Isrolarn

[2]. Screw driving sounding test; a new technology in soil investigation work particularly for soft soil Aminaton Marto, Go Sakai3, Naoaki Suemasa, Nor Zurairahetty Mohd Yunus, Siti Norafida Jusoh, Kamarudin Ahmad and Muhammad Hatta Mohd Satar