เครื่องจำลองพฤติกรรมการเกิดร่องล้อของผิวทางแอสฟัลท์ (Wheel Tracking Tester)

เครื่องจำลองพฤติกรรมการเกิดร่องล้อของผิวทางแอสฟัลท์ (Wheel Tracking Tester)

รายละเอียด

Full Size Rutting Measuring

เครื่องจำลองพฤติกรรมการเกิดร่องล้อของผิวทางแอสฟัลท์ (Wheel Tracking Tester) เพื่อศึกษาความต้านทานการเกิดร่องล้อภายในห้องทดลองของวัสดุที่ใช้เป็นส่วนผสมในการสร้างทางทั้งในชั้นผิวทาง และชั้นพื้นทางตามมาตรฐาน EN 12697-22 พร้อมเครื่องบดอัดตัวอย่างทดสอบตามมาตรฐาน EN 12697-33