ระบบเครื่องชั่งที่สามารถชั่งน้ำหนักได้ในขณะรถวิ่ง (Weight in Motion System ; WIM)

ระบบเครื่องชั่งที่สามารถชั่งน้ำหนักได้ในขณะรถวิ่ง (Weight in Motion System ; WIM)

รายละเอียด

ระบบเครื่องชั่งที่สามารถชั่งน้ำหนักได้ในขณะรถวิ่ง (Weight in Motion System ; WIM) เพื่อตรวจสอบ และควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกที่จะเข้ามาใช้ถนน หรือสะพาน และคัดกรองรถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกินที่กฎหมายกำหนดออกจากถนน หรือสะพานได้อย่างรวดเร็ว ลดปัญหาการจราจรติดขัดเนื่องจากช่วยลดความยาวแถวคอยของรถบรรทุกที่รอชั่งน้ำหนัก และยังมีระบบกล้องตรวจสอบป้ายทะเบียนรถบรรทุกน้ำหนักเกินแสดงหมายเลขทะเบียนบนป้ายแสดงข้อความเตือนว่าผ่านหรือไม่ผ่าน

การติดตั้งกล้องสำหรับอ่านป้ายทะเบียน

ติดตั้งกล้องถ่ายป้ายทะเบียน (LPR) จำนวน 3 ตัว  ติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน 1 ตัว

Sensor ชั่งน้ำหนัก  และ Loop Detector แยกประเภทรถ  ติดตั้งจำนวน 3 ช่องจราจร

 

Sensor ชั่งน้ำหนัก  และ Loop Detector แยกประเภทรถ  ติดตั้งจำนวน 3 ช่องจราจร

ชุดควบคุมระบบการทำงานของเครื่องชั่ง  และ ระบบกล้อง LPR,CCTV

 

ชุดควบคุมระบบการทำงานของเครื่องชั่ง  และ ระบบกล้อง LPR,CCTV

การควบคุมและการแสดงผลการตรวจวัด ด้วยโปรแกรม ASD5 WIM

 

การควบคุมและการแสดงผลการตรวจวัด ด้วยโปรแกรม ASD5 WIM

ข้อมูลปริมาณยานพาหนะที่บรรทุกน้ำหนักเกิน

ข้อมูลปริมาณยานพาหนะที่บรรทุกน้ำหนักเกิน