เครื่องมือวัดค่าการสะท้อนแสงเส้นจราจร Retroreflectometer Road Marking

เครื่องมือวัดค่าการสะท้อนแสงเส้นจราจร Retroreflectometer Road Marking

รายละเอียด

เครื่องมือวัดค่าการสะท้อนแสงเส้นจราจร เป็นเครื่องมือครื่องมือวัดการสะท้อนแสงของเครื่องหมายจราจรบนผิวทางแบบจำลองการมองเห็นในเวลากลางคืน RL (Retroreflective for road marking) ตามมาตรฐาน ASTM E1710 และ สามารถวัดค่าการมองเห็นในเวลากลางวัน Qd (Day visibility) ตามมาตรฐาน EN 1436 

zehntner zrm 6013+ retroreflectometer rl/qd

คุณลักษณะทางเทคนิค

 1. เป็นเครื่องมือวัดการสะท้อนแสงของเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (Retroreflective for road marking) แบบพกพาได้                                         
 2. เป็นเครื่องที่สามารถวัดค่าการสะท้อนแสงในเวลากลางคืนของเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (RL) (Retro reflectivity) ได้ 2 แบบ คือ
 3. แบบจำลองการมองเห็นที่ระยะ 15 เมตร กำหนดให้มุมของการวัดแสง (Observation Angle) 1.5 องศา และมุมแสงตกกระทบ (Illumination Angle) 86.5 องศา
 4. แบบจำลองการมองเห็นที่ระยะ 30 เมตร กำหนดให้มุมของการวัดแสง (Observation Angle) 1.05 องศา และมุมแสงตกกระทบ (Illumination Angle) 88.76 องศา
 5. สามารถวัดค่าของค่าการมองเห็นในเวลากลางวัน ( Qd ) ได้
 6. หน้าจอแสดงผลชนิด LCD
 7. สามารถบันทึกผลการทดสอบได้
 8. มีโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ผลการตรวจสอบ จำนวน 1 ชุด
 9. มีชุดสอบเทียบมาตรฐาน (Reference Standard) สำหรับสอบเทียบเครื่องมือวัดจำนวน 1 ชุด
 10. สามารถวัดค่าได้ตามมาตรฐาน ASTM E1710 และ ASTM E2302 หรือ EN 1436

 

ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล MappingTools

ซอฟแวร์ MappingTools สำหรับ Zehntner retroreflectometers ช่วยให้การบริหารและการวิเคราะห์อย่างง่ายของเครื่องหมายถนน, เครื่องหมายสนามบิน, หมุดถนน, สัญญาณจราจรและ / หรือการวัดความปลอดภัยเสื้อผ้า ผลลัพธ์ที่มีพิกัด GPS สามารถแสดงบนแผนที่ในสีที่ต่างกันโดยใช้โปรไฟล์ที่ปรับได้และสามารถส่งออกไปยัง Google Earth ™ได้ สามารถสร้างรายงานในรูปแบบไฟล์ PDF หรือ XLS 
 

การทำแผนที่ประโยชน์ของซอฟต์แวร์

 1. ข้อมูลที่บันทึกไว้เกี่ยวกับการวัด (เช่นรูปภาพสภาพแวดล้อมการระบุตำแหน่ง ฯลฯ ) จะปรากฏขึ้น
 2. แผนที่สามารถบันทึกเป็นภาพเพื่อใช้ในรายงานภายใน
 3. เมนูคำแนะนำหลายภาษาเป็นภาษาอังกฤษ, เช็ก, ฝรั่งเศส, ดัตช์, เยอรมัน, อิตาลี, โปแลนด์, โปรตุเกส, โรมาเนีย, สเปน, สวีเดนและไทย

ซอฟต์แวร์ MappingTools สามารถเก็บจำนวนการวัดได้ไม่ จำกัด

 

ภาพรวม ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากเครื่องมือวัดการสะท้อนแสงของเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

 1. ใช้แบตเตอรี่เครื่องมือพกพาพร้อมหน่วยความจำและประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมาย
 2. การสอบเทียบจากโรงงานสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติสวิสที่เป็นอิสระ
 3. การวัด retroreflectometer เร็วมาก (RL และ Qd) ในเวลาประมาณ 2 วินาที
 4.  ใช้ในสภาพแห้งหรือเปียกในเวลากลางวันหรือกลางคืนบนท้องถนนหรือในห้องปฏิบัติการ
 5. สามารถวัดเครื่องหมายที่มีขนาดสูงสุด 12 มม 

 

ขั้นตอนการใช้งาน

เครื่องทดสอบการสะท้อนแสงมีขนาดพกพาสามารถใช้งานได้ง่าย

 

การประยุกต์ใช้งาน

 1. การกำหนดความสามารถในการมองเห็นกลางคืน (R L ) ของถนนและเครื่องหมายสนามบิน
 2. การกำหนดวันที่มองเห็น (Qd) ของถนนและเครื่องหมายสนามบิน
 3. ใช้กับเครื่องหมายถนนและสนามบินทุกประเภท
 4. การใช้งานภาคสนามและห้องปฏิบัติการ
 5. การประเมินคุณภาพ

 

มาตรฐาน

 1. ASTM E1710
 2. ASTM E2177
 3. ASTM E2302
 4. EN 1436
 5. EN 13197
 6. CIE 54.2

 

มุมของการสะท้อนแสงที่ออกแบบมาสำหรับตัวรถ

มุมการสะท้อนแสง

เมนูการใช้งานแบบภาษาไทย

เมนูการใช้งานเครื่องทดสอบการสะท้อนแสงแบบภาษาไทย

เมนูภาษาไทยใช้งานได้ง่าย

เมนูการใช้งานเครื่องทดสอบการสะท้อนแสงแบบภาษาไทย

วิดีโอสอนการใช้เมนูการใช้งานเครื่องทดสอบการสะท้อนแสงแบบภาษาไทย