เครื่องทดสอบเพื่อแยกหาอัตราส่วนผสมของแอสฟัลต์คอนกรีต

เครื่องทดสอบเพื่อแยกหาอัตราส่วนผสมของแอสฟัลต์คอนกรีต

รายละเอียด

เครื่องมือทดสอบหาปริมาณแอสฟัลต์ (Asphalt Content) ในส่วนผสมของวัสดุงานผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต โดยการเผาวัสดุตัวอย่างทดสอบด้วยความร้อนจากระบบคลื่นอินฟราเรดแบบไม่ทำลายคุณสมบัติของวัสดุมวลรวม (Aggregate) ซึ่งมีระบบการชั่งน้ำหนักวัสดุตัวอย่างติดตั้งมาภายในตัวเครื่องและสามารถทดสอบได้ตามมาตรฐาน ASTM D6307 และ AASHTO T308

 1.  
 • เครื่องมือสามารถบรรจุตัวอย่างทดสอบได้ครั้งละ 4,500 กรัม

 • เครื่องชั่งน้ำหนักภายในเตา ต้องมีความละเอียด 0.1 กรัม

 • สามารถทดสอบได้รวดเร็ว ใช้เวลาทดสอบไม่เกิน 30 นาที ต่อ 1 ตัวอย่าง

 • มีจอแสดงผลเป็นแบบแอลซีดี พร้อมปุ่มควบคุมการทำงานหรือหน้าจอแบบสัมผัส สามารถควบคุมการทำงานและแสดงค่าได้

 • มีเครื่องพิมพ์ผลการทดสอบติดตั้งมาในตัวเครื่อง

 • มีช่องต่อสัญญาณ และสายส่งสัญญาณ เพื่อส่งถ่ายข้อมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์

 • ใช้พลังงานไฟฟ้า 220–240 โวลต์ 50-60 เฮิรตซ์ 1 เฟส อัตราการใช้กำลังไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 3,500 วัตต์

 • มีชุดภาชนะใส่ตัวอย่างทดสอบได้ไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่าง จำนวน 1 ชุด

 • มีอุปกรณ์สำหรับจับภาชนะ จำนวน 1 อัน และท่อระบายอากาศ จำนวน 1 ท่อน

 • ถุงมือกันความร้อน จำนวน 1 คู่

 • แท่นรองรับหรือขาตั้งมีล้อสามารถล๊อคไม่ให้เคลื่อนที่ได้อย่างมั่นคงสูงประมาณ 90 เซนติเมตร  

 • สามารถรองรับน้ำหนักของเครื่องและอุปกรณ์ประกอบได้อย่างเพียงพอ