เครื่องตรวจสอบคุณภาพของผิวทางที่ปูด้วยแอสฟัลท์ Non Nuclear Asphalt QC Gauge

เครื่องตรวจสอบคุณภาพของผิวทางที่ปูด้วยแอสฟัลท์ Non Nuclear Asphalt QC Gauge

รายละเอียด

Non Nuclear Asphalt QC Gauge
เครื่องตรวจสอบคุณภาพของผิวทางที่ปูด้วยแอสฟัลท์สามารถทดสอบในขณะทำการบดอัดวัสดุในสนามที่ยังร้อนอยู่และใช้ตรวจสอบคุณภาพผิวถนนที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าผ่านวัสดุแอสฟัลท์เพื่อตรวจสอบความหนาแน่นของผิวทาง