เครื่องทดสอบแรงเสียดทานเอนกประสงค์ ASFT T2GO  Friction Tester

เครื่องทดสอบแรงเสียดทานเอนกประสงค์ ASFT T2GO Friction Tester

รายละเอียด

คุณสมบัติหลักของผลิตภัณฑ์:

Sarsys-ASFT ได้พัฒนาเครื่องทดสอบแรงเสียดทานเอนกประสงค์ T2GO ซึ่งสามารถวัดแรงเสียดทานบนพื้นผิวใด ๆ ทั้งแห้งและปนเปื้อน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดในพื้นที่ที่อาจเข้าถึงได้ยากด้วยเครื่องเทรลเลอร์ขนาดใหญ่หรือเครื่องทดสอบแรงเสียดทานประเภทยานพาหนะ

 

t2go2.png

 

T2GO คือเครื่องทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ ความเสียดทานของผิวจราจรแบบรถเข็น เป็นเครื่องทดสอบฯแบบ FixSlipFrictionTest โดยใช้ค่า FixSlip ที่ 20% ในการหน่วงล้อ ทดสอบเพื่อให้ตอบสนองกับแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นบนผิวทาง โดยทำการวัดค่าความตึงของสายพานจาก load cell และแปลงค่ามาเป็น ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานหรือ ค่า Mu , μ (มิว )

e66l0D.jpg

ตัวอย่างพื้นที่ที่สามารถทำการสำรวจได้ :

การสอบสวนอุบัติเหตุโดยกรมตำรวจและ บริษัท ประกันภัย

บริเวณพื้นที่ที่มีแรงเสียดทานสูง เช่น ทางม้าลาย ป้ายรถเมล์ วงเวียน เป็นต้น

ควบคุมระดับแรงเสียดทานในช่วงฤดูหนาวที่ทางเท้า ฯลฯ

สนามบิน - ฝั่งและทางอากาศ

เครื่องหมายจราจร (EN1436)

เฮไลเดค (CAP 437)

สนามแข่งรถ

พื้นโรงงาน

แท่นน้ำมัน

เรือบรรทุกสินค้า

ฯลฯ

 

UQhqrP.jpeg

ผิวทางแอสฟัลท์

UQhTSX.jpeg

ทางม้าลาย

UQraWZ.jpeg

เครื่อง T2GO สามารถเชื่อมต่อ กับTablet PC ผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth ข้อมูลที่ทำการสำรวจจะถูกบันทึกอัตโนมัติ ผลการทดสอบจะแสดงผลแบบเรียลไทม์

U3ksvL.jpeg

หน้าจอแสดงผลการทดสอบ

enhcSn.jpg

สามารถทดสอบได้ทั้งสภาวะเปียกและสภาวะแห้ง

เครื่องมือทดสอบฯ ยังมีระบบในการจ่ายน้ำระหว่างการทดสอบ (Water System Portable) โดยสามารถจำลองสภาวะฝนตกบนผิวถนนได้ โดยระบบดังกล่าวสามารถควบคุม ปริมาณการจ่ายน้ำตลอดการทดสอบที่ 0.5 mm ตลอดการทดสอบฯ