เครื่องมือวัดค่าการสะท้อนแสงของเครื่องหมายจราจรบนพื้นผิวถนนแบบเคลื่อนที่

เครื่องมือวัดค่าการสะท้อนแสงของเครื่องหมายจราจรบนพื้นผิวถนนแบบเคลื่อนที่

รายละเอียด

                    เครื่องมือวัดค่าการสะท้อนแสงของเครื่องหมายจราจรบนพื้นผิวถนนแบบเคลื่อนที่ ( Road Marking Dynamic Retroreflectometer ) หรือ เครื่อง Rototek เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดการสะท้อนแสงของเครื่องหมายจราจรหรือเส้นจราจรบนพื้นผิวถนนแบบเคลื่อนที่ ซึ่งแตกต่างจากแบรนด์อื่น ๆ ในท้องตลาด ที่เครื่องมือทดสอบวัดการสะท้อนแสงเครื่องหมายจราจรโดยเครื่องมือดังกล่าว จะถูกติดตั้งด้านข้างตัวรถทำให้การเก็บค่าการสะท้อนแสงทำได้เพียงเก็บค่าที่ละเส้นเท่านั้น ซึ่งใน 1 ช่องทางจราจร จะประกอบไปด้วยเส้นทางด้านซ้าย เส้นทางด้านขวา และเครื่องหมายจราจร ซึ่งจะอยู่ตรงกลางช่องทางจราจร ทำให้ในการเก็บค่าใน 1 ช่องทางจราจร จำเป็นจะต้องวิ่งเก็บทั้งหมด 3 เที่ยว  จึงจะครอบคลุม 1 ช่องทางจราจร และตำแหน่งในการติดตั้งด้านข้างตัวรถ ทำให้เครื่องมือยื่นออกมาจากด้านข้างตัวรถ  ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากในประเทศที่มีการใช้จักรยานยนต์

                   โดยตัวเครื่องมือ RetroTek ถูกออกแบบมาให้ติดตั้งด้านหน้าตัวรถที่ใช้ในการทดสอบ ซึ่งมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุน้อยกว่าติดตั้งด้างข้างตัวรถ โดยตัวเครื่องมือ RetroTek นี้ มีความสามารถในการเก็บค่าการสะท้อนแสงได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ซึ่งในการเก็บค่าการสะท้อนแสงจะถูกเก็บค่าแบบทั้งช่องทางจราจร (Full Lane) ในการวิ่งต่อครั้ง โดยใช้ความเร็วในการเก็บค่าได้ตั้งแต่    0-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และสามารถประเมินแบบจำลองการมองเห็นที่ระยะ 30 เมตร (30 meters Geometry) ตามมาตรฐาน ดังนี้

                    มุมการวัดแสง (Observation Angle) 2.29° ตามมาตรฐาน EN 1436 , 1.05° ตามมาตรฐาน ASTM E 1710

                    มุมแสงตกกระทบ (lllumination Angle) 1.24° ตามมาตรฐาน EN 1436 , 88.76° ตามมาตรฐาน ASTM E 1710

 

คุณสมบัติทางเทคนิค


     - สามารถจำแนกรูปแบบของเครื่องหมายจราจรได้อัตโนมัติ เช่น เส้นทึบ เส้นปะ ลูกศร เป็นต้น

RetroTek

 

     - สามารถทดสอบได้ทั้งกลางวันและกลางคืน

RetroTek

RetroTek

 

 - ตัวเครื่องถูกออกแบบมาให้สามารถ ถอด-ติดตั้งอยู่ที่ด้านหน้าของรถได้สะดวกและรวดเร็ว

RetroTek

- รองรับไฟฟ้ากระแสตรง แรงดัน 12 V (VDC)

- มีฟังก์ชั่นการสอบเทียบที่ง่ายไม่ซับซ้อนสะดวกและรวดเร็วมีความแม่นยำสูง (สามารถปรับเทียบค่าภายในตัวเอง)

RetroTek

- มีอายุการใช้งานของหลอดกำเนิดแสงที่ยาวนานถึง 5,000 ชั่วโมง

- ระยะความกว้างในการเก็บค่าการสะท้อนแสงมีความกว้างถึง 4.88 เมตร

- ความสามารถในการกันน้ำกันฝุ่น IP66

- ความละเอียดในการบันทึกภาพ 20 FPS

- ความเร็วที่ใช้ในการทดสอบตั้งแต่ 0-120 กิโลเมตร / ชั่วโมง

- สามารถทดสอบตามมาตรฐาน CEN EN 1436 และ ASTM E 1710 (30 meter According to Geometry)

RetroTek

RetroTek

 

วีดีโอสาธิตการใช้งาน